Authors-Poets in Odisha

Mother’s Day Special

odia poem for mothers day

ମୋ ମା

 

ଆକାଶ ଠୁ ବଡ ମା ତୋ ପଣତ

ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ,ତୁ ଖାଉନା ଭାତ  ;

ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ତୁ ମା ,

ତୋ ଠୁ ପୁଣି ବଡ କାଳେ ସେ ଚକାଡୋଳା ॥

ମା … ମୋ ମା …ମା … ମୋ ମା ………

“ମାସ ମାସ ଧରି ମା ତୁ ପାଇଛୁ ଦୁଃଖ ,

ମୋ ସୁଖରେ  ତୁ ଦେଖୁ ତୋ ସୁଖ ;

ହାତ ଧରି ତୋର  ମା  ଶିଖିଲି  ଚାଲି ;

ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ  ସବୁ ଜାଣି ମୁ ଗଲି”

ଧରା  ଠାରୁ ବଡ ହୃଦୟ ତୋର

ସେଇ ହୃଦୟ ରେ ଅଛି ମୋ ଘର ॥

ମା … ମୋ ମା …ମା … ମୋ ମା ………

ତୋ ଋଣ କେବେ  ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହି,

ଶୁଝିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହି  ॥

ତୋ ପଣତ ସଦା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ ;

ଡରିବିନି ଜମା ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ  ॥

ମା … ମୋ ମା …ମା … ମୋ ମା ………

  Poem by : Sumit Panda 

Links You may Prefer To Visit About The News Insight :

Comments

comments

You may also like

odialive
Authors-Poets in Odisha

Eagerness to Meet my Love

Moving train with fastest speed, but it’s slow as I feel . Cursing the driver for his late, waiting with
Authors-Poets in Odisha

Mo Bou (My Mother)

|| Mo Bou (My Mother) || Na masara se jantrana dei mo bouku Aji agaku madi chalichi dhari tara hataku