img
Home / Festivals in Odisha / Ahe dayamaya biswa bihari

Ahe dayamaya biswa bihari

Ahe dayamaya biswa bihari |  The 1st Prayer of Every Odia

Ahe dayamaya biswa bihari , ghena dayabahi mora guhari .

Jala stala bana giri akasa , tumbha lila sabuthare prakasha .

Tume subha budhi para sikhao ,tume bhala bata para dekaho.

Moro kamaku karao sarasa , mora mukhe diya chira harasa .

Kuta kapata swabhaba jahara ,tanku duru mu karai juhara .

Mote khala alasua nikate , niya nahi sukhe aba sankate .

Mote namisao tanka sathire,sada rakha sadhu jana katire .

Daya binaya heu mo bhusana , kaha mane na diye mu kasana.

Dukhi arakhita seva karane , bala diya mora kara charane .

Sata kahibaku kiyan daribi , sata kahi pache male maribi .

Mote etiki sikaho sahinhe,mora dhana jana loda nahi hai .

_______________xxx_______________

Download The Song : Ahe Daya Maya Bishwa Bihari@OdiaLive.com

Note : “The main motto to write the lyrics in English is to help those non Odia Bhakts of Lord Jagannath in practising the song by reading the lyrics while listening the Song (The Download link of the song is provided above) .”

Jai Jagannath . 

You might like this too

Comments

comments