Festivals in Odisha Lord Jagannath-The-God-of-the-Universe Odia Lyrics

Ahe dayamaya biswa Bihari Lyrics

jagannath-wallpapers

Ahe dayamaya biswa bihari |  The 1st Prayer of Every Odia

Ahe dayamaya biswa bihari , ghena dayabahi mora guhari .

Jala stala bana giri akasa , tumbha lila sabuthare prakasha .

Tume subha budhi para sikhao ,tume bhala bata para dekaho.

Moro kamaku karao sarasa , mora mukhe diya chira harasa .

Kuta kapata swabhaba jahara ,tanku duru mu karai juhara .

Mote khala alasua nikate , niya nahi sukhe aba sankate .

Mote namisao tanka sathire,sada rakha sadhu jana katire .

Daya binaya heu mo bhusana , kaha mane na diye mu kasana.

Dukhi arakhita seva karane , bala diya mora kara charane .

Sata kahibaku kiyan daribi , sata kahi pache male maribi .

Mote etiki sikaho sahinhe,mora dhana jana loda nahi hai .

______________________________

Note: “The main motto to write the lyrics in English is to help those non-Odia Bhakts of Lord Jagannath in practicing the song by reading the lyrics while listening to the Song .”

Jai Jagannath.

You might like this too: Rare facts about the Sun Temple at Odisha

Comments

comments

You may also like

navagunjara-besa
Incredible Odisha Lord Jagannath Nabakalebara Lord Jagannath-The-God-of-the-Universe

Navagunjara – A creature composed of nine different Animals

In the Holy book of  Mahabharata, there is mention of  Navagunjara as a creature composed of nine different animals. The