Authors-Poets in Odisha

Poem on Save girl child

Phoola : The Poem by Sumit Panda Kaanla phoola¬†ra naram pakhuda, Jebe nua ki kaanli thae, Ati seneha sradha kutira re Badhiba boli se bhabuthae Naram pakhuda!Maa hrudaya re tiki jaga tie khoju thae, Aau kaha mana se ki bujhiba nija vabisyata bhabu thae, Gotie muhurta banchiba pain nija saha sangharsa karuthae, Bahar dunia pratikhya […]

error: Also visit : www.apnafilms.com